Velkommen til

Din anleggsgartner i Nordland AS

Din anleggsgartner i  Nordland AS

 

Vårt arbeidsområde er i hovedsak anleggsgartnerarbeid og entreprenøroppdrag for bedrifter og det offentlige

NatursteinsmurTjenester:

  • Belegningsstein
  • Natursteinsmurer
  • Skiferlegging
  • Grøntanlegg
  • Fjellsprenging
Mestermerke Ansvarsrett NAML logo
Din anleggsgartner i Nordland AS

Knapplund
8056 Saltstraumen

Tlf.: 950 81 244

Aktuelt nå.

Trefelling

Allt som plantes bør beskjæres regelmessig! Det være seg små busker eller trær av ulik størrelse. Dette for at vekstene skal kunne utvikle seg riktig ihht næringstilgang og lysforhold.

Trefelling og beskjæring gjøres mest skånsomt i trærnes dvaleperiode; fra høst til vår! I tillegg til botaniske hensyn er det en hel del praktiske årsaker til at man bør bedrive trepleie om vinteren eller tildlig vår.